Žalingų įpročių prevencija pradinėse klasėse

Dažnai ikimokyklinio amžiaus vaikai jau mato suaugusiuosius, kurie rūko ir vartoja alkoholį, – tai daro jiems poveikį, todėl niekada nėra per anksti pradėti tabako, alkoholio, narkotikų ir kitų kvaišalų vartojimo prevenciją. Pirmaisiais septyneriais gyvenimo metais vaikų smegenys yra ypač aktyvios, todėl šis laikotarpis yra labai svarbus siekiant išmokyti vaikus reikalingų socialinių įgūdžių ir suteikti informaciją, kuri vėliau gali juos apsaugoti nuo žalingo elgesio. Ankstyvoji prevencija dažniausiai turi didesnį poveikį, nei vėlesnės pastangos pakeisti jaunuolių įpročius.

Sveikatos specialistė Inga L., dirbanti gimnazijoje, lapkričio bei gruodžio mėnesiais daug dėmesio skyrė pradinių klasių mokiniams žalingų įpročių prevencijai, pravesdama pamokas. Užsiėmimų metu specialistė kalbėjo apie žalingų įpročių įtaką jauno žmogaus organizmui, galimas grėsmes, pavojus, netinkamą bendraamžių įtaką. Mokiniams buvo išdalinta metodinė medžiaga. Kad ugdytiniai geriau įtvirtintų žinias buvo aptarti faktai , spalvinami paveiksliukai duotose knygutėse. Pamokų metu mokiniai buvo aktyvūs: įdėmiai klausėsi, daug klausinėjo ir noriai atsakinėjo į klausimus, dalijosi įspūdžiais.

Sveikatos specialistės nuomone, kad vaikai nerūkytų , nevartotų alkoholinių gėrimų ir kitų narkotinių medžiagų iki mokyklos baigimo reikia abipusio bendradarbiavimo tarp tėvų ir mokyklos. Mokykla turi vykdyti įvairiausias prevencines programas, pravesti pamokėles, pokalbius, diskusijas, organizuoti renginius. Tačiau šeima ir tėvai yra artimiausia mažamečio aplinka, todėl ankstyvoji psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija turėtų būti nukreipta ir į tėvų ir vaikų emocinio ryšio stiprinimą, tėvystės įgūdžių ugdymą.

 

Inga Lukševičienė