„Sanus planta“ – vienas iš 9 geriausių respublikoje ugdomosios veiklos projektų

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendinamas „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektą „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“, organizavo ugdomosios veiklos gerosios patirties konkursą. Biologijos mokytoja Irena Gronskienė konkursui pateikė UKG ir ASU bendrą projektą „Sanus Planta“.  Sutelkus šių dviejų ugdymo įstaigų pastangas, UKG mokiniams atsvėrė neeilinė galimybė naudotis universiteto infrastruktūra, plėtoti gamtos mokslų žinias praktinėse veiklose.

Džiaugiamės, kad Gimnazijos vykdomas veiklas įvertino Ugdymo plėtotės centro komisija ir viena iš projekto organizatorių mokytoja I.Gronskienė per mokinių atostogas bus pakviesta į kvalifikacijos tobulinimo kursus pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“.

Plačiau - http://www.upc.smm.lt/projektai/inovatyvus/naujienos/konkurso-rezultatai.php