2017m. lapkričio 20-24d. Ugnės Karvelis gimnazijoje vyko socialinių mokslų savaitė

Visą savaitę gimnazijoje vyko renginiai įvairiomis temomis.  Ta proga gimnazijos 5d klasės mokinė Gabija Černiauskaitė parengė medžiagą pagal  5-os klasės tikybos mokomojo dalyko programą.  Mokiniai galėjo atsakyti į klausimus ir dalyvauti viktorinoje. Tą jie atliko per tikybos pamokas.

 

7c klasės mokinės Austėja  Mozūraitytė,  Emilija Stankevičiūtė ir Agnė Garlaitė parengė medžiagą apie šių laikų šventąjį – Pal. T. Matulionį. Mokiniai susipažino su parengta medžiaga, skaitė, domėjosi, diskutavo tikybos pamokų metu.  Gilinimasis  į šventojo asmenybę, skatina  mokinius siekti taikos, teisingumo,  tarpusavio bendrystės  ir draugiškumo. Džiaugiuosi merginų darbu, kurį jos atliko pagal savanorystės principą- jei galiu- padedu.

 

Tikybos mokytoja Julė Vaketienė