Adventinė popietė mokytojams

2017 m. gruodžio 4 d. tikybos mokytoja Renata Markevičienė sukvietė mokytojus į adventinę popietę „Žvilgsnis į save“. Mokytojai turėjo galimybę pabendrauti, papasakoti apie savo šeimas, dalindamiesi kalėdaičiu permąstyti, kam ir už ką turi atleisti, atsiprašyti, padėkoti. Palaiminimo žodžiais popietę užbaigė Tabariškių parapijos klebonas kun. Arminas Lukoševičius.

 

Ramaus advento ir artėjančių šv. Kalėdų!