Advento popietė gimnazijos bendruomenei

Gruodžio 3 dieną, tik prasidėjus adventui, į gimazijos aktų salę kvietėme gimnazijos bendruomenę. Kūrybinė grupė, kurią sudarė 7 e klasės mokiniai su auklėtoja Dale, ateitininkai, filosofų klubas ir mokytojos Rūta, Lineta, Renata paruošė programą. Susirinkę svečiai, kurių tarpe buvo Tabariškių parapijos klebonas kunigas Arminas Lukoševičius, turėjo galimybę pamąstyti žiūrint sukurtus etiudus. Šventę užbaigėme muzikiniais kūriniais ir klebono palinkėjimais atvira širdimi laukti Išganytojo gimimo.

Tikybos mokytoja Renata Markevičienė

Nuotraukos Albino Pugevičiaus