Ateitininkų mokslo metų užbaigimo šventė

Gražią pirmadienio popietę Kauno krašto ateitininkai rinkosi į Vido Abraičio sodybą, kur užbaigdami mokslo metus ir pabūdami gamtoje, įsivertinome veiklą, apdovanojome aktyviausius ir uoliausius.

 

Džiaugiamės, kad kunigo Jono Bosko kuopos ateitininkas Adomas Svečiulis gavo apdovanojimą už aktyvią veiklą visuose Kauno krašto valdybos ir koorporacijos „Šviesa“ organizuojamuose renginiuose.

 

Kuopos globėja Renata Markevičienė