Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės 110 m. jubiliejus

2019 metų birželio 15 d. šv. Jono Bosko kuopos ateitininkai dalyvavo Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės - mokytojos, ateitininkės ir Sibiro tremtinės 110 m.gimimo metinių paminėjime. A. Dirsytės tėviškėje pašventintas koplytstulpis ir vyko Šv. Mišios Šėtos bažnyčioje.

 

Šis renginys leido suprasti kokius baisius išbandymus patyrė ištremti žmonės. Adelės Dirsytės istorija liudija, kad buvo ir yra žmonių, kurie nepasiduoda režimų reikalavimams, prievartai. Ši moteris savo gyvenimu, o ypač kankinyste parodė, kad jokia prievarta negali “užmušti” žmogaus sielos, jeigu jis stiprus tikėjimu ir viltimi.

 

Dėkoju mokiniams ir jų tėveliams, - atlikome kilnų darbą.

Kuopos globėja Renata Markevičienė