Dvikalbystės mokymasis rusų kalbos pamokose

Sociolingvistinėje ir psicholingvistinėje literatūroje bei mokslininkų straipsniuose yra nemažai kalbama apie dvikalbystės ugdymą, taip pat yra daug dvikalbystės sąvokos aiškinimų. Pedagogas, psichologas J. Gudaitis-Vabalas teigia, kad dvikalbiškumas – tai dviejų kalbų mokymas vienu metu. Estų mokslininkas M. Hintas dvikalbystę apibrėžia plačiau: Tai individo gebėjimas vienodai arba beveik vienodai gerai kalbėti ir mąstyti dviem kalbomis. Tikras dvikalbis gali laisvai, net nuo pusės sakinio pereiti iš vienos kalbos į kitą.
Šiuolaikinis žmogus turi mokėti ne mažiau kaip dvi užsienio kalbas. Anot R. Skripkienės, dvikalbio ugdymo sistema garantuotų ne tik gerą dviejų kalbų mokėjimą, bet ir raštingumą tomis kalbomis, o drauge sustiprintų skirtingų tautybių piliečių tarpusavio supratimą, papročių bei tradicijų toleravimą, taikų sambūvį vienoje valstybėje. Akivaizdu, jog asmens (tautinės mažumos atstovo) dvikalbystė yra viena iš jo sėkmingos socializacijos prielaidų.
Sausio 19-23 dienomis II ga klasės mokiniai rusų kalbos pamokose mokėsi dviem kalbomis. Mokiniai gavo sąrašą žodžių bei dialogų pavyzdžių anglų-rusų kalbomis. Išstudijavę medžiagą mokiniai vertė žodžius, kūrė dialogus tiek anglų, tiek rusų kalba. Kadangi pamokos tema buvo „Maistas ir gėrimai“, mokiniai peržiūrėjo video medžiagą anglų-rusų kalbomis apie rusų tradicinius patiekalus ir gėrimus.
Dauguma mokinių įvardijo tokį mokymosi būdą kaip įdomų, kitokį netradicinį. Be to, mokykloje sukurta rusų literatūros kūrinių parodėlė. Joje galima apžiūrėti žymiausius rusų literatūros kūrinius originalo kalba bei išverstus į anglų kalbą. Galima ne tik apžiūrėti bet ir paskaityti angliškus knygų aprašymus bei pavartyti tikras rusiškas knygas.
Alina Akopian
Rusų ir anglų kalbų mokytoja