Edukacinė išvyka pas seseris Benediktines

2019 metų gruodžio 9 d. 5 d kl. tikybos grupė išvykome į šv. Mikalojaus bažnyčią susitikti su seserimis benediktinėmis. Mūsų misija buvo ne tik dalyvauti edukacinėje programoje „Benediktinių vienuolyno istorija ir dvasiniai turtai“ bet ir perduoti pačių pieštus ir kiekvienai vienuolei atskirai paruoštus asmeninius sveikinimus. Po programos su mokiniais aplankėme atnaujinamą ir restauruojamą šv. Jurgio bažnyčią ir pasibuvome „kalėdiniame miestelyje“.

Tikybos mokytoja Renata Markevičienė