Kauno krašto ateitininkų istorinė viktorina „Pažink Tėvynę“

2020 metų balandžio 23 d. įvyko Kauno krašto ateitininkų istorinė viktorina „Pažink Tėvynę“, kuri buvo skirta kovo 11-ajai. Dėl karantino viktorina buvo atidėta ir prasidėjus nuotoliniam mokymui pritaikyta ir paruošta mokiniams virtualioje erdvėje patikrinti savo istorines žinias atsakant į klausimus ar pažymint teisingą atsakymą. Kunigo Jono Bosko ateitininkai dalyvavo viktorinoje ir susitikę per Zoom platformą, pasitardami užpildė klausimyną tik teisingais atsakymais. Abi komandos, tiek 5 – 6 kl., tiek  8 kl. užėmė pirmas vietas. Sveikiname!!!

Kuopos globėja Renata Markevičienė