Konferencija – Dievo tarnaitei, ateitininkei Adelei Dirsytei

2019 metų balandžio 3 d. A. Stulginskio daugiafunkciniame centre vyko konferencija – Adelei Dirsytei atminti.

Kauno krašto ateitininkų kuopų atstovai rinko medžiagą apie šią kilnią asmenybę ir paruošė pranešimus, biografijos apžvalgas, gyvenimo iki trėmimo ir Sibire patirtus  kančios kelius bei jos asmenybės įamžinimą. Kunigo Jono Bosko kuopos atstovai medžiagą apie Adelės Dirsytės atminimo įamžinimą sudėjo į filmuką. Mokiniai sužinojo, kad ši moteris buvusi vokiečių kalbos mokytoja, ateitininkė dėl savo uolaus, sąžiningo ir drąsaus tikėjimo ir meilės liudijimo buvo išvežta į Sibirą, kur žiauriai kankinta ir nužudyta. Palaidojimo vieta nežinoma.

Ši konferencija padėjo sugrįžti prie skaudaus Lietuvai okupacijos ir trėmimų laikotarpio bei susimąstyti apie kiekvieno asmens vertę bei orumą. Mokinių surinkta medžiaga pateikiama bylos postulatoriui, kuris rūpinasi, kad ši moteris būtų paskelbta palaimintąją.

 

Kuopos globėja Renata Markevičienė