Kuopos diena – Maironio muziejuje

Vasario mėnesio 28 d. ateitininkų kunigo Jono Bosko kuopos nariai rinkosi Maironio muziejuje. Muziejaus darbuotojai pristatė Alfonso Nykos Nyliūno „Laisvė: būti savimi . Archyvai“  monografiją, skirtą rašytojo 1oo osioms gimimo metinėms. Buvome sužavėti ir eilėraščių deklamavimu ir parodos apie rašytoją pristatymu ir menine programa. Grįžome įkvėpti laisvės kurti ateitį.

Kuopos globėja Renata