Kvietimas dalyvauti moksliniame tyrime

Gimnazijos suaugusioji bendruomenės dalis, t. y. mokytojai ir mokinių tėveliai, kviečiami dalyvauti moksliname tyrime, kurį vykdo Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos katedros mokslininkai. Jo tikslas yra nagrinėti santykių gimtojoje ir branduolinėje šeimoje, tėvystės patirčių ir vaiko funkcionavimo ryšį. Tyrimas yra anoniminis, apklausa parengta internetinėje erdvėje. Daugiau informacijos apie tyrimą rasite čia:
https://www.soscisurvey.de/pora/?q=Pradzia