Lytiškumo programa „Pažink save“ Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje

Įgyvendinant 2019 m. rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą, sveikatos priežiūros specialistė Inga L. kartu su 8 klasių kuratore Kamile A. organizuoja įvairias veiklas lytiškumo tema, kurių tikslas - ugdyti sveiką asmens gyvenseną, brandžią asmenybę ir rengti mokinius gyvenimui šeimoje.

Spalio 21 d. į gimnaziją buvo pakviesti lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos „Pažink save“ savanoriai, kurie 8 klasių mokiniams vedė keturis aktyvius užsiėmimus. Jų metu su mokiniais kalbėta apie savivertę, lyties tapatybes, šeimos vertybes, meilę. Kiekvienam mokiniui buvo sudaryta galimybė atsiskleisti ir padedama suprasti, kad kiekvienas iš mūsų esame unikalūs, nepakartojami ir vertingi. Savanoriai stengėsi parodyti, kad žmogaus vertė nepriklauso nuo išorinių sąlygų ir kiekvienas žmogus pats savaime yra vertingas. Aptarta savivertės svarba, patyčių problematika.

Programa yra grįsta krikščioniškomis vertybėmis ir sveiko proto argumentais, paremta aktyviais metodais ir vyko vadovaujantis principu jaunimas – jaunimui. Mokinių nuomone, savanoriai puikiai atskleidė visas temas skatindami susimąstyti ir sužinoti naujų dalykų. Buvo sudarytos sąlygos kiekvienam atsiskleisti, pasidalinti savo patirtimi.