Lytiškumo ugdymo paskaita 6 klasių mergaitėms

Įgyvendinant lytiškumo ugdymo programą, gimnazija dalyvauja "Procter&Gamble" projekte, lytinės brandos švietimo programoje “Tarp mūsų, mergaičių”. Spalio 08 d. mokykloje vyko paskaita 6 klasių mergaitėms, kurioje dalyvavo 62 mokinės. Paskaitą vedė gydytoja Lina Gumauskienė.

Organizuojamos programos “Tarp mūsų, mergaičių” tikslas - padėti 6 klasių mergaitėms įgyti visapusišką suvokimą lytinio brendimo klausimais, priimti permainas, sumažinti su brendimo laikotarpiu susijusį stresą ir stiprinti pasitikėjimą savimi.

Išklausiusios paskaitą mergaitės diskutavo su gydytoja, uždavė joms rūpimus klausimus, gavo dovanų brošiūras su mokomąją medžiaga bei kasdieninės higienos rinkinius.

 

Inga Lukševičienė