Neteisėti veiksmai virtualioje erdvėje

Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos ar neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas-užtraukia baudžiamąją atsakomybę.

Policija ragina rimtai žiūrėti į nuotolinį mokymąsi ir pataria:

  • Mokiniams niekada neperduoti savo prisijungimo prie elektroninių dienynų (ar kitų paskyrų) slaptažodžių pašaliniams asmenims, nes taip gali būti pasisavinti ir kiti Jūsų duomenys.
  • Online pamokose bendrauti mandagiai ir draugiškai.
  •  Nesiuntinėti iš mokytojų gautų nuorodų svetimiems žmonėms.
  • Tėvams domėtis ugdymosi procesu, pakontroliuoti jo eigą.
  •  Mokytojams šalinti netinkamai besielgiančius ar pašalinius asmenis iš grupės ar nuotolinės pamokos.
  •  Netoleruoti elektroninių patyčių. Nepalaikyti jų atsiradimo ar platinimo.

Būkime sąmoningi savo pačių ir bendruomenės atžvilgiu.