Pozityvus švietimas mokymo(si) rezultatams

Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija dalyvauja Erasmus + KA1 projekte „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“ drauge su dar 9 rajono gimnazijomis. Kuriant ir stiprinant gimnazijų partnerystes pedagogai dalyvauja mokymuose, telkiama švietimo lyderių, inicijuojančių ir įgyvendinančių pokyčius komanda, siekiant sukurti pozityvaus švietimo modelį.

Pozityvioji pedagogika yra iššūkis tradicinei švietimo paradigmai visame pasaulyje. Tyrimai parodė, kad pozityvus mokytojų ir tėvų bendravimas gerina mokinių akademinius pasiekimus ir elgseną. Pozityvi sąveika tarp mokytojų ir mokinių duoda teigiamą efektą siekiant norimo mokinių elgesio (Xu & Gulosino, 2006). Laimingesni mokiniai yra kūrybiškesni nei jų bendraamžiai, jie gali geriau susikoncentruoti ir turėti svarbesnį vaidmenį bendruomenėje. Deja, Lietuvoje dar mažai kalbama ir rašoma, trūksta mokymų apie pozityvų švietimą bei pedagogų emocinių kompetencijų poveikį mokinių ugdymo(si) rezultatams.

Šio projekto konsorciumas buvo sumanytas projekte „Lyderių laikas 3“ pradėtoms veikloms tęsti, įtraukiant į pozityvaus švietimo veiklas daugiau savivaldybės mokyklų.

Kauno rajono pedagogų komanda spalio 13-19 dienomis dalyvavo mokymuose „Positive Education: happy school“. Mokymus Valensijoje vedė Kelsie Kerwin.

  • Kursas pagrįstas Martino Seligmano pozityviosios psichologijos studijomis, pritaikytomis ugdymui. Potencialas tapti laimingesniu: 50% genai + 10% gyvenimo aplinkybės+ 40% sąmoningi veiksmai. Didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas stiprybėms, o ne silpnybėms.
  • Pozityvaus švietimo teorija remiasi idėja, kad taip, kaip mes mokomės matematikos ar fizikos, turėtume išmokti įsisąmoninti ir valdyti savo jausmus, taip pat elgtis su emocijomis, bendraudami su kitais. Pasitelkiama smegenų neuroplastiškumo savybė ir auginama motyvacija.
  • Mokymosi praktika: skirtingų praktinių metodų ir priemonių analizavimas, siekiant sukurti mokymosi bendradarbiaujant kontekstus. Praktiškai išbandyti pozityvaus ugdymo metodai: „Happyness jar“; Meditacija; Hoponopono; Sąmoningumo ugdymas; Mandalos kūrimas.

Daugiau informacijos rasite http://www.svietimonaujienos.lt/pozityvus-svietimas-ugdymosi-rezultatams/

Pridedamos fotografijos iš mokymų Valensijoje. Autorės-mokymų dalyvės.

 

 

„Nėra tinkamo būdo pasijusti laimingam, nėra tikrų ar netikrų taisyklių. Egzistuoja tai, ką kuria pats žmogus, o realybė tampa tikrove, kai ja patikima.“ /iš knygos „Laimės siūlai“/

Projektas „Pozityvus švietimas mokymo(si) rezultatams“ Nr. 2019-1-LT01-KA101-060394 finansuojamas Erasmus+

 

Projekto kūrybinės grupės vadovė Jovita Puidokienė