PRADEDAME ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ, SKIRTĄ 8 KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS PASIEKIMAMS GERINTI

2017m. gruodį paskelbti veiksmų programos priemonės „09.2.1-ESFA-K-728 Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų laimėtojai. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija  džiaugiasi laimėjusi finansavimą pateiktam projektui.

Projekte tobulinančios savo veiklą mokyklos yra: Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla, Šakių r. Lekėčių  mokykla ir Biržų r. Vabalninko B.Sruogos gimnazija. Projektą inicijuojanti ir konsultuojanti mokykla – Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija.

 

ES finansuojamas projektas padės mokytojams kryptingai tobulinti kvalifikaciją, dirbti bendradarbiaujančiose grupėse kuriant ugdymo turinį, siekiant pagerinti 8 klasių mokinių matematikos pasiekimus. Viena svarbiausių projekto nuostatų – dalykų (matematikos ir gamtos mokslų) integracija.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė (mėnesiais): 16 (iki 2019 m. birželio mėn.)

Projekto konsultantai: Vilniaus Universitetas, turintis ilgametę patirtį dirbant įvairiuose tarptautiniuose projektuose bei tobulinant mokyklų veiklą, įkūręs STEAM atviros prieigos centrą ir doc. Valdemaras Makutėnas, ASU dėstytojas, turintis ekonomikos mokytojo ir dėstytojo ilgametę patirtį, parengęs ekonomikos vadovėlių, organizavęs ekonomikos ir verslo olimpiadą, vedęs seminarų ekonomikos ir gamtos mokytojams.

 

Projekto iniciatorės

Jovita Puidokienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilija Staškienė, socialinė pedagogė