PRIIMAMI PRAŠYMAI MOKYTIS GIMNAZIJOJE
KADA Prašymai iš gyvenančių gimnazijos aptarnavimo teritorijoje mokytis priimami 2020 m. sausio 2 d.—vasario 28 d.

KUR Gimnazijos raštinėje Darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.

DOKUMENTAI Pateikiant prašymą prašome pristatyti gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą (einamųjų arba praėjusiųjų metų). Baigtą pradinio ugdymo programą patvirtinantį dokumentą pateiksite mokyklose pasibaigus ugdymo procesui.

 

Būsimų penktokų tėvų susirinkimas vyks vasario 4 d., antradienį, 18.00 val. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos aktų salėje, 3 aukšte.
 
 
Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos aptarnaujama teritorija Akademijos miestelis, Ringaudų seniūnijos Kazliškių, Noreikiškių, Sakalų kaimai. ,,Nemuno“, „Rasos“ ir ,,Užuovėjos“ sodų bendrijos. Ringaudų pradinės mokyklos aptarnavimo teritorija (Ringaudų seniūnijos Armaniškių, Bajorų, Čebeliškės, Karkiškių, Miriniškių, Ringaudų, Tabariškių kaimai, Mitkūnų kaimo dalis nuo Ringaudų kaimo ribos iki Juragių gatvės imtinai.). Kačerginės pradinės mokyklos aptarnavimo teritorija (Girininkų II, Poderiškių kaimai, likusi nuo Ringaudų pradinės mokyklos aptarnavimo teritorijos Mitkūnų kaimo dalis)