Projekto “The Unifying Power of Arts“ kūrybinės veiklos

Gruodžio- sausio mėnesiais gimnazijoje, įgyvendinant Erasmus+ programos projekto “The Unifying Power of Arts" susitarimus, vyko kūrybinės veiklos „Gyvename taikoje“.

II- III gimnazijos klasių mokiniai aptarė vieną iš esminių žmogaus teisių principų – lygybę. Tai tarptautinėje ir nacionalinėje teisėje įtvirtintas principas, užtikrinantis, kad asmenų teisės nebūtų pažeidžiamos dėl rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių įsitikinimų, nacionalinės ar socialinės kilmės.

Po grupėse vykusių diskusijų mokiniai savo mintis perteikė tapybinėmis raiškos priemonėmis. Trys moksleivių sukurtos kompozicijos kartu su projekto partnerių darbais dalyvaus konkurso „Gyvename taikoje“ baigiamajame etape.