Sanus planta II-asis etapas: kaip gyvena augalai?

Fotosintezė. Turbūt visi girdėjome apie fotosintezę. Žinome, kad jos metu augalai šviesoje sugeria CO2 ir išskiria O2. Stropesni mokiniai dar gal kažką pamena apie chlorofilą ir žino, kad augalai dėl  fotosintezės iš neorganinių junginių susintetina organinius (pvz. iš CO2 ir H2O pagamina gliukozę).
Dažniausiai žinios tuo ir baigiasi. Kartu su ASU  mokslininkais tyrėme dirvožemį, kuriame auga mūsų augalai. Radome CO2 bei augalų lapuose  efektyviai vykstančią fotosintezę. Nuo jos spartos priklausys kaip greit mūsų augalai užaugs. Tyrimus atlikome naudodami spektrofotometrą – išmanų prietaisą, kuris viską suskaičiuoja labai greitai. Atlikome keliolika matavimų  ir iš gautų rezultatų nustatėme, kad mūsų augalai gyvena gerai.

Irena Gronskienė