Ypatingas savaitgalis

2018 metų spalio 5 dieną į Vilniaus šv. Jonų bažnyčią plūdo žmonių minios atsisveikinti su partizanu A. Ramanausku - Vanagu, kuris nepriklausomoje Lietuvoje dirbo mokytoju.

Spalio 6 d. Kauno krašto ateitininkai kartu su Lietuva dalyvaudami  šv. Mišiose ir laidotuvėse prisilietė prie gyvos tautos istorijos ir liudijo viltį. Tai buvo ne liūdesio laidotuvės, bet Lietuvos 100 - mečio kulminacija. Didžiuojuosi savo valstybe, Bažnyčia, tautos didvyriais.

 

Tikybos mokytoja Renata Markevičienė