2019-2020m. ugdymo organizavimas, atostogos

MOkslo metų trukmė

Pamokų ir pertraukų laikas

2019-2020 UGDYMO ORGANIZAVIMAS, ATOSTOGOS