2019-2020m. ugdymo organizavimas, atostogos

Pamokų ir pertraukų laikas

MOkslo metų trukmė

2019-2020 UGDYMO ORGANIZAVIMAS, ATOSTOGOS