Mokiniai

Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos mokiniai

Mokinių skaičius 2016-2017 m. m.

Klasė

Klasės auklėtojas

Mokinių skaičius

1a

Barkevičienė Lineta

24

1b

Džiaukštaitė Renata

23

1c

Odeta Janeckienė

23

1 kl.

70

2a

Augūnienė Neringa

26

2b

Lisauskė Vilma

25

2c

Kinderienė Onutė

25

2 kl.

76

3a

Pyrantienė Vilma

22

3b

Kazakevičienė Rasa

23

3c

Dovidaitienė Lolita

21

3 kl.

66

4a

Darbutienė Beruta

27

4b

Petkevičienė Daiva

27

4 kl.

54

1 - 4 kl.

266

5a

Kamilė Antanaitytė

24

5b

25

5c

24

5d

25

5 kl.

98

6a

Rasa Mežvinskienė

26

6b

26

6c

26

6d

26

6 kl.

104

7a

Vibrantienė Dalia

25

7b

Andriukevičienė Kristina

27

7c

Irena Gronskienė

26

7d

Mačijauskienė Daiva

25

7 kl.

103

8a

Vilimė Aistė

26

8b

Šimkienė Loreta

24

8c

Pilipavičienė Vilma

25

8d

Banaitienė Loreta

25

8 kl.

100

5 - 8 kl.

 

405

Ig.a

Laima Liutikienė

27

Ig.b

26

Ig.c

22

Ig. kl.

75

IIg.a

Audronė Gaidienė

25

IIg.b

22

IIg.c

24

IIg.d

22

IIg. kl.

93

I–II g. kl.

168

IIIg.a

Auksė Dabulskienė

26

IIIg.b

26

IIIg.c

27

IIIg. kl.

79

IVg.a

Lina Simonaitytė

30

IVg.b

28

IVg.c

29

IVg. kl.

87

III–IV g. kl

 

166

Mokinių skaičius gimnazijoje

1005

IIIg.es

Olena Čiginskienė

16

IVg.es

12

Ežerėlio vidurinio ugdymo skyriuje

28

VISO MOKINIŲ

1033