Nuotolinis mokymas

Sinchroninio mokymo tvarkaraštis 06 08- 06 12

REKOMENDACIJOS MOKYTOJAMS, KAIP BENDRAUTI SU MOKINIAIS APIE KORONAVIRUSĄ (COVID-19)

REKOMENDACIJOS TĖVAMS, KAIP BENDRAUTI SU VAIKAIS IR PAAUGLIAIS APIE KORONAVIRUSĄ (COVID-19)

Gimnazijos darbo organizavimas

Dėl COVID-19 šalyje paskelbta ekstremali padėtis.
Atsižvelgdami į Lietuvos vyriausybės sprendimą dėl ekstremalios situacijos šalyje paskelbimo ir į Kauno rajono savivaldybės administracijos rekomendacijas, informuojame, kad:
1. Gimnazijos pedagoginiai darbuotojai dirba nuotoliniu būdu.
2. Interesantai į Gimnazijos patalpas nebus įleidžiami. Bendravimas galimas TIK nuotoliniu būdu.
3. Informacija mokiniams ir mokinių tėvams teikiama naudojantis TAMO dienynu.

KONTAKTAI:
www.ukg.lt

Raštinė - +37037397296, +37066457636
Direktorius - +37068632197
Pavaduotojas ūkiui - +37065501214

IT konsultantas Laisvydas Kriščiūnas - +37067148410

IT konsultantas Arūnas Raškauskas - +37065782505

gimnazija@ukg.lt

Gimnazijos administracija