PAMOKŲ TVARKARAŠČIAI

Tvarkaraštis

 

Pamokų tvarkaraščiai:

2019-2020 m.m  Pamokų tvarkaraštis 5-12 klasėms

Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos IIIg. klasių individualūs pamokų tvarkaraščiai 2019-2020 m.m. I pusmetis

 

Mokytojų konsultacijų  tvarkaraštis 2019-2020 m.m (ruošiamas)

Pasirenkamųjų  dalykų modulių tvarkaraštis 2019-2020 m.m (ruošiamas)

 

 

Neformalusis švietimas

2019-2020 m.m  Neformaliojo švietimo tvarkaraštis UKG (ruošiama)

2019-2020 m.m  Neformaliojo švietimo būreliai UKG

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAI IR PROGRAMOS