Struktūra ir kontaktai

Laisvos darbo vietos

SKELBIAMAS KONKURSAS

Pradinių klasių mokytojo darbo vietai užimti (nuo 2018-09-03)

 

Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 191090460,

skelbia konkursą pradinių klasių mokytojo pareigoms užimti (pilnam krūviui, neterminuota darbo sutartis).

Darbo pobūdis: pradinių klasių mokytojas ruošiasi pamokoms, papildomo ugdymo renginiams ir turiningai juos organizuoja, pasirenka pedagoginės veiklos organizavimo būdus, formas ir priemones, neprieštaraujančias pedagoginei etikai, bendriesiems pedagogikos ir psichologijos reikalavimams, padeda mokiniams formuoti dorovės ir sveikos gyvensenos, saugaus eismo, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, saugos darbe bei buityje įgūdžius, lavina gebėjimą jais vadovautis, moko mokinius darbštumo, atsakomybės, pasitikėjimo, savarankiškumo, susitelkimo, atvirumo, iniciatyvumo ir reiklumo sau, kaupia dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plečia kultūrinį akiratį, tobulina kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi.  

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

• aukštasis pedagoginis išsilavinimas (pradinių klasių mokytojo kvalifikacija);

• atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus;

• gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;

• būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, laikytis etikos normų;

• gebėti vykdyti mokytojo pareiginiuose nuostatuose aprašytas nustatytas funkcijas.

 

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

Prieš pokalbį pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

1.      Gyvenimo aprašymą (CV).

2.      Motyvacinį laišką.

Pakviestas į pokalbį pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

1.  Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo, IKT gebėjimus patvirtinančius dokumentus.

4. Pirmosios medicinos pagalbos kursų pažymėjimo ir higienos įgūdžių mokymo kursų pažymėjimų kopijas.

5. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

 

Pretendentų CV ir motyvaciniai laiškai priimami iki 2018 m. birželio 15 d. 12 val.

Pretendentų atranka vyks 2018 m. birželio 18 d. 12.00 val., gimnazijoje, 208 kabinete.

PASTABA. Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentus pateikti adresu: Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija, Mokyklos g. 5, Akademijos mstl., Kauno r. LT-53347. Telefonas pasiteirauti: (8 37) 39 72 96.

El. p. gimnazija@ukg.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laisvos darbo vietos

Mokyklos administracija
Vardas, Pavardė Pareigos El.paštas Telefonas

Rolandas Kučiauskas

Direktorius direktorius@ukg.lt 8 37 210860 (vietinis 960)
Jūratė Pinkuvienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui vidurinis@ukg.lt 8 37 210864 (vietinis 964)
Jovita Puidokienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pagrindinis@ukg.lt 8 37 210864 (vietinis 964)
Agnietė Dambrauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pradinis@ukg.lt 8 37 210863 (vietinis 963)
Jolita Lubienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui neformalusis@ukg.lt 8 37 210863 (vietinis 963)